SAYURI STUDIO INC.

THEATER PLAY • BLACK LIZARD / 黒蜥蜴 ・梅田芸術劇場: ADVERTISING

PHOTO: KOICHIRO DOI MAKEUP:UDA 

 


 

 

KOH GEN DO: AQUA FOUNDATION ADVERTISING

PHOTO: RINKO KAWAUCHI MAKEUP: MICHIRU HAIR: KOICHI NISHIMURA STYLIST: SACHIKO ITO COPY: AKIKO FIKAO

 

 

AHKAH: LOVE BELIEVER

PHOTO: KAZ ARAHAMA 

 

 

MDNA: ADVERTISING

PHOTO: KOICHIRO DOI
KGD

KGD

PHOTO: NAOHIRO TSUKADA

KOH GEN DO / MAKEUP ADVERTISING VISUAL: ART DIRECTION

POLA

PHOTO: SHOJI UCHIDA CD: ASATSU DK, SHOKO IKEDA HAIR&MAKEUP: SABURO WATANABE

POLA BA

PHOTO: SHOJI UCHIDA CD: ASATSU DK, SHOKO IKEDA HAIR&MAKEUP: KATSUYA KAMO

POLA / APEX-i, BA ADVERTISING: ART DIRECTION